Κυπριακό: Και η Βρετανία δηλώνει δια του ΥΠΕΞ ότι είναι κατά της λύσης δύο κρατών