Κυβέρνηση: «Θα καταργηθούν εντελώς τα μετρητά σε ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων»