κρότωνα. Τι συμπτώματα προκαλεί; Τι είναι η νόσος Lyme

Προσοχή στο τσίμπημα από τσιμπούρι, κρότωνα. Τι συμπτώματα προκαλεί; Τι είναι η νόσος Lyme, μπορρελίωση;

H ασθένεια #lyme μπορρελίωση είναι μια ζωοανθρωπονόσος που προκαλείται από βακτήρια, τις σπειροχαίτες του συμπλέγματος #borrelia burgdorferi της Κλεοπάτρας Ζουμπουρλή, μοριακής...