«Καταστροφή και απάτη οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»!! Οι ίδιοι οι οικολόγοι τα λένε…