κατά του γήρατος.Υψηλής αξίας πρωτείνη για δίαιτα.