ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΟΛΑΡΙΟ/ΡΥΠΑΝΣΗ ΜΕ ΧΟΡΟ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΥΛΟΥΡΙ