Κίνα κτίζουν το ΝΑΤΟ της Ασίας – Νέο δόγμα ασφάλειας και ενιαίος οικονομικός χώρος