Ισχυρό μήνυμα από Kίνα: Η Δύση πλέον δεν είναι ο ηγέτης της παγκοσμιοποίησης

Ισχυρό μήνυμα από Kίνα: Η Δύση πλέον δεν είναι ο ηγέτης της παγκοσμιοποίησης, το μέλλον ανήκει στην ομάδα των BRICS

Η Δύση δεν μπορεί πλέον να αποκαλείται ηγέτης της παγκοσμιοποίησης, ενώ η ανάδυση των BRICS σε αυτό το πλαίσιο είναι το κυριότερο οικονομικό γεγονός της περιόδου...