Ιστορική απόφαση – Η Ρωσία αλλάζει ξαφνικά πυρηνικό δόγμα