Η τραπεζική κρίση καίει το δολάριο ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα

Η τραπεζική κρίση καίει το δολάριο ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα – Το τεράστιο χρέος συντρίβει την οικονομία των ΗΠΑ

Η σημερινή κρίση πηγάζει από τη αδυναμία εξυπηρέτησης του τεράστιου χρέους που έχουν σωρεύσει οι ΗΠΑ και της νομισματικής φούσκας...