” Η Ελλάς στον ιστό της αράχνης ” …. μόνο για εκείνους που πονούν και αγαπούν την Πατρίδα

” Η Ελλάς στον ιστό της αράχνης ” …. μόνο για εκείνους που πονούν και αγαπούν την Πατρίδα, …. μέχρι τελευταίας ρανίδος!

Στην Ε.Ε. των 27και στο ΝΑΤΟ των 30 κρατών-μελών η Ελλάς θεωρείται υπόδειγμα διεφθαρμένης αποικίας, ικανής να ζήσει τα επόμενα...