Η αποτίμηση της συνόδου των G20 στην Ινδία και η συμφωνία που ενδιαφέρει την Ελλάδα