Η αναβάθμιση της Ελλάδας μέσω του India-Middle East-Europe Corridor