Η Αμφίπολη ήταν το Ελντοράντο της αρχαιότητας – Ορυχεία χρυσού