Η αλήθεια για την αεροπυρόσβεση: Πολλά αλλά παλιά αεροσκάφη – Έλλειψη του σωστού «μίγματος» εναέριων μέσων