Η έκθεση-κόλαφος του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία: Σεβαστείτε την εθνική κυριαρχία όλων των κρατών μελών της ΕΕ