Εφορία: Ζητά μερίδιο έως 70% από τις πωλήσεις ακίνητων των οφειλετών – Θύελλα αντιδράσεων για το μέτρο