Ερευνα: Οι μύωπες είναι εξυπνότεροι από τους υπόλοιπους ανθρώπους