Εργασία 16 ωρών επιτρέπει νομοσχέδιο του υπ.Εργασίας! Μένουν και 8 ώρες για ύπνο….