Εργασία για το έργο του Ν. Καζαντζάκη “Κωνσταντίνος Παλαιολόγος” από τον Γεωστρατηγικό αναλυτή Άγγελο-Ευάγγελο Φ. Γιαννόπουλο

Εργασία για το έργο του Ν. Καζαντζάκη “Κωνσταντίνος Παλαιολόγος” από τον Γεωστρατηγικό αναλυτή Άγγελο-Ευάγγελο Φ. Γιαννόπουλο

Η ηρωική μορφή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου συνδέεται άμεσα με το μεγίστης σημασίας εθνικό-ιστορικό γεγονός της αλώσεως.     Γράφει ο...