Επικίνδυνες απειλές και συγκρούσεις μεταξύ Μόσχας- ΝΑΤΟ- Σε κίνδυνο οι Ρωσικοί δορυφόροι από τις ΗΠΑ