Επί κεφαλής Ερντογάν και ομοίων του έπρεπε η *Νέμεσις και Θεία Δίκη

Επί κεφαλής Ερντογάν και ομοίων του έπρεπε η *Νέμεσις και Θεία Δίκη, να ρίξουν την οργή τους και όχι επί αθώων ανθρώπων.

Η βίαια, αυθάδης και αλαζονική στάση/συμπεριφορά, που αποτελούσε για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο παραβίαση της ηθικής τάξης και απόπειρα ανατροπής...