Επίφυση ή κωνάριο – Η σύνδεσή μας με το υπερφυσικό και πως την καταστρέφουν