Εκλογές: Σαφές πολιτικό σήμα κινδύνου και απαιτητικότητας