Εκλογές απλής αναλογικής: Πώς κατανέμονται οι έδρες – Τι ισχύει με το bonus εδρών στο 1ο κόμμα