«Δριμύ κατηγορώ» στο Fox News κατά του WEF: «Θέλουν να δημιουργήσουν τη φεουδαρχία 2.0 και αυτοί να μας κυβερνούν»