ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ