Δεν θα επιτρέψουμε να παραδώσουμε και το τελευταίο μας ταμπούρι (σπίτι)