«Δεν θα έχετε τίποτα και θα είστε ευτυχισμένοι»! Εφαρμόζουν κατά γράμμα την οδηγία του WEF