Δείτε πώς το ζαχαρόνερο μπορεί να δώσει «ζωή» στα φυτά που μαραίνονται