Δένδιας για Συνθήκη της Λωζάνης: Ισχύει και θα ισχύει απαρέγκλιτα