Δέκα ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ Αμερικανοί ζήτησαν να ενταχθούν στη Wagner για να πολεμήσουν τη Νέα Τάξη!!!