Γιατί η ΕΕ χρειάζεται να συνεργαστεί με τους BRICS και την Αφρική για την ενεργειακή μετάβαση