«ΒΟΜΒΑ» για το δολάριο!! Ο πλανήτης ζητά άλλο παγκόσμιο νόμισμα