«ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» ΓΡΑΦΕΙ Η ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΟ ΤΑΤΟΪ