Βακάκης (Jumbo): Οι τιμές θα πέσουν διότι δεν υπάρχουν αγοραστές