Αυτό είναι το μυστικό για να λιώνει το κρέας στο στόμα!