Αυτό δηλαδή μας λένε ότι είναι…”φυσιολογικό”;; – vid