Αυτή είναι η προσευχή του Αγίου Όρους που φέρνει αγαλίασση στις ψυχές