Αυτές οι 14 αμερικανικές πόλεις έχουν ως “στόχο” την απαγόρευση του κρέατος

Αυτές οι 14 αμερικανικές πόλεις έχουν ως “στόχο” την απαγόρευση του κρέατος, των γαλακτοκομικών προϊόντων και των ιδιωτικών οχημάτων μέχρι το 2030.

Δεκατέσσερις μεγάλες αμερικανικές πόλεις συμμετέχουν σε έναν παγκοσμιοποιημένο κλιματικό οργανισμό, γνωστό ως “C40 Cities Climate Leadership Group”, ο οποίος έχει...