Αυτάρκες νοικοκυριό…Για επιβίωση στα σπίτια μετά από ένα οικονομικό κραχ!!!