ΑΤΙΑ στην Αλάσκα κι ένα στον Καναδά  ΑΤΙΑ και στην Κίνα ATIA και στη Νότιο Αμερική