ΑΡΘΡΟ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ