Από τον EastMed και τις δήθεν συμμαχίες με το Ισραήλ στην «παράδοση» του Αιγαίου