Από την αποστασία του 1965 στο πραξικόπημα της Κύπρου το 1974