αποχαιρετώντας για πάντα την οικονομική ελευθερία της ανθρωπότητας…