Αποκάλυψη: Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος Μητσοτάκη για την ίδρυση ξένων ιδιωτικών ΑΕΙ χωρίς αναθεώρηση του άρθρου 16

Αποκάλυψη: Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος Μητσοτάκη για την ίδρυση ξένων ιδιωτικών ΑΕΙ χωρίς αναθεώρηση του άρθρου 16

Το άρθρο 28 του Συντάγματος σε συνάρτηση με κείμενα έγκριτων συνταγματολόγων και το ενωσιακό δίκαιο και επικουρούμενο από διεθνείς συμβάσεις...