Αποκάλυψη: Δάνειο για την αγορά κατοικίας που βγαίνει σε πλειστηριασμό δίνει ελληνική τράπεζα