Αν τα «τσιμπήματα» για την C-0vid-19 είναι βιοόπλο