Ανώτατο Δικαστήριο Παναμά: “Δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα” ο γάμος ατόμων ίδιου φύλου